Duomenų saugojimo santrauka

Šioje santraukoje pateikiamos naudotojo duomenų saugojimo numatytosios kategorijos ir saugojimo tikslai. Tam tikros sritys gali turėti daugiau konkrečių kategorijų ir tikslų nei nurodyta čia.

Svetainė

Kategorija

LEA members

Tikslas

LEA education
Saugojimo periodas
Metų: 1
Teisinės bazės
Sutikimas (GDPR Str. 6.1(a)) Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais
Teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) Tvarkyti būtina, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, kuri yra taikoma duomenų valdytojui
Jautrios asmens duomenų tvarkymo priežastys
Aiškus sutikimas (BDAR str. 9.2(a)) Duomenų subjektas davė aiškų sutikimą, kad tie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, išskyrus atvejus, kai Sąjungos ar valstybės narės teisės aktai numato, kad duomenų subjektas negali panaikinti BDAR 9 straipsnio 1 dalyje nurodyto draudimo.

Naudotojai

Tikslas

LEA education
Saugojimo periodas
Metų: 1
Teisinės bazės
Sutikimas (GDPR Str. 6.1(a)) Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais
Teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) Tvarkyti būtina, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, kuri yra taikoma duomenų valdytojui
Jautrios asmens duomenų tvarkymo priežastys
Aiškus sutikimas (BDAR str. 9.2(a)) Duomenų subjektas davė aiškų sutikimą, kad tie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, išskyrus atvejus, kai Sąjungos ar valstybės narės teisės aktai numato, kad duomenų subjektas negali panaikinti BDAR 9 straipsnio 1 dalyje nurodyto draudimo.

Kurso kategorijos

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Kursai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Veiklos moduliai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis

Blokai

Tikslas

Saugojimo periodas
Nebuvo apibrėžtas saugojimo laikotarpis