Súhrn uchovávaných údajov

Tento súhrn zobrazuje predvolené kategórie a účely uchovávania údajov používateľa. Niektoré oblasti môžu mať špecifickejšie kategórie a účely ako tie, ktoré sú tu uvedené.

Stránky

Kategória

LEA members

Účel

LEA education
Čas uchovania
1 rokov
Zákonné základy
Súhlas (GDPR čl. 6.1(a)) Dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov
Zákonná povinnosť (GDPR čl. 6.1(c)) Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa
Dôvody spracovania citlivých osobných údajov
Výslovný súhlas (GDPR čl. 9.2(a)) Dotknutá osoba dala výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero špecifikovaných účelov, s výnimkou prípadov, keď právo Únie alebo členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 článku 9 GDPR nesmie dotknutá osoba zrušiť

Používatelia

Účel

LEA education
Čas uchovania
1 rokov
Zákonné základy
Súhlas (GDPR čl. 6.1(a)) Dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov
Zákonná povinnosť (GDPR čl. 6.1(c)) Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa
Dôvody spracovania citlivých osobných údajov
Výslovný súhlas (GDPR čl. 9.2(a)) Dotknutá osoba dala výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero špecifikovaných účelov, s výnimkou prípadov, keď právo Únie alebo členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 článku 9 GDPR nesmie dotknutá osoba zrušiť

Kategórie kurzov

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Kurzy

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Zásuvné moduly aktivít

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Bloky

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania