Povzetek hrambe podatkov

Ta povzetek prikazuje privzete kategorije in namene za hranjenje uporabniških podatkov. Določena področja lahko imajo bolj specifične kategorije in namene od teh, ki so navedeni tukaj.

Spletno mesto

Kategorija

LEA members

Namen

LEA education
Obdobje hrambe
1 let
Pravne podlage
Privolitev (Člen 6.1(a) GDPR) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je podal privolitev v obdelavo njegovih ali njenih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov
Pravna obveza (Člen 6.1(c) GDPR) Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljalca
Razlogi za obravnavo občutljivih osebnih podatkov
Izrecna privolitev (Člen 9.2(a) GDPR) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je izrecno privolil v obdelavo navedenih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov, razen kadar pravo Unije ali pravo države članice določa, da ta posameznik ne sme odstopiti od prepovedi iz prvega odstavka 9. člena GDPR

Uporabniki

Namen

LEA education
Obdobje hrambe
1 let
Pravne podlage
Privolitev (Člen 6.1(a) GDPR) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je podal privolitev v obdelavo njegovih ali njenih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov
Pravna obveza (Člen 6.1(c) GDPR) Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljalca
Razlogi za obravnavo občutljivih osebnih podatkov
Izrecna privolitev (Člen 9.2(a) GDPR) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je izrecno privolil v obdelavo navedenih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov, razen kadar pravo Unije ali pravo države članice določa, da ta posameznik ne sme odstopiti od prepovedi iz prvega odstavka 9. člena GDPR

Kategorije predmetov

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Predmeti

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Moduli dejavnosti

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Bloki

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno